Vpis v srednje šole v prihodnjem šolskem letu – dodatne razmestitve in omejitve vpisa

Foto: pixabay.com

Do 22. aprila 2021, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/2022 prijavilo 20.061 kandidatov (lani 19.262).

Foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 1.665 kandidatov (lani 1.187).

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 470 kandidatov (lani 507), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.703 kandidati (lani 3.726), od tega se jih je 114 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 8.614 kandidatov (lani 8.150) in v gimnazijske programe 7.274 kandidatov (lani 6.879). Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.886 kandidatov (lani 5.546), za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.388 kandidatov (lani 1.333).

Iz podatkov je razvidno, da je letos v primerjavi z lanskim letom v programih srednjega strokovnega izobraževanja in v gimnazijskih programih več prijavljenih, izjema pa sta nižje in srednje poklicno izobraževanje, kar je verjetno posledica dejstva, da se prihodnje šolsko leto v srednje šole vpisuje večja generacija kot lani.

Letos osnovno šolo namreč zaključuje 19.191 devetošolcev, kar je 1.138 kandidatov več kot lani. Za vpis v srednjo šolo za naslednje šolsko leto je sicer prijavljenih več kandidatov, kot je učencev, ki letos zaključujejo osnovno šolo, saj so se na razpisana mesta prijavili lahko tudi kandidati, ki so zaključili samo osnovnošolsko obveznost in vsaj sedem razredov, kar je zadosten pogoj za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja, dijaki, ki se z naslednjim šolskim letom ponovno vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug izobraževalni program (dijaki preusmerjenci), nekaj pa je tudi prijavljenih kandidatov, ki osnovno šolo v tem šolskem letu zaključujejo v tujini (dijaki tujci).

Prvotno število razpisanih mest (24.108) se je malenkost spremenilo, saj so do roka za prenos prijav na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšali. Na nekaterih izobraževalnih programih se je namreč sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče. Do roka za prenos prijav se je tako na teh programih obseg mest zmanjšal na 23.476 razpisanih mestPo roku za prenos prijav pa so na nekaterih programih obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali (za 454 mest), tako je sedaj na voljo 23.930 razpisanih mest.

Več informacij o dodatnih razmestitvah in omejitvah vpisa je zbranih tukaj.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport