Vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2021/2022

Foto: pixabay.com

Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2021/2022 je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje. Do 21. julija 2021 bodo kandidati prejeli pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 20. avgusta 2021, o datumu vpisa jih bodo pisno obvestile višje strokovne šole.

Od spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, imajo v primeru omejitve, prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Prav tako se ne morejo vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva.

Sprejeti kandidati

Od vseh 2653 prijavljenih kandidatov v prvem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 2283. Od teh je sprejetih 2248 kandidatov (98,5 %), zavrnjenih pa 35 (1,5 %).

Letos je od 1816 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 1781 ali 98,1 % (lani 97,4 %, predlani 97,4 %); od 467 kandidatov za izredni študij pa vsi ali 100 %, tako kot lani in predlani. Letos je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa na dveh šolah: Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana (program Medijska produkcija) in Šolski center Ljubljana (program Mehatronika). Skupno je zavrnjenih 35 kandidatov. Lani so bile omejitve na treh šolah oziroma 3 programih, zavrnjenih je bilo 46 kandidatov.

Pregled po željah

Prva želja za vpis se je uresničila 98,5 % kandidatov (lani 98,8 %, predlani 97,3 %), druga želja 1,3 % (lani 1,2 %, predlani 2,6 %) in tretja 0,2 % (lani 0 %, predlani 0,1 %). Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 98,5 % kandidatov (lani 99,0 %), z drugo 1,3 % (lani 0,9 %), s tretjo pa 0,2 % (lani 0,1 %); za izredni študij pa s prvo željo 98,3 % kandidatov (lani 98 %), z drugo 1,5 % (lani 2 %), s tretjo pa 0,2 %.

Drugi prijavni rok

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2021 na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavijo od 24. do 31. avgusta 2021 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe, izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani, ga podpišejo ter pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smejo samo eno prijavo, napišejo pa lahko tri študijske želje.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport