Vransko: Izgradnja hodnika za pešce in cestne razsvetljave v Prekopi

Foto: Občina Vransko

V Prekopi so končana gradbena dela v okviru investicije »Rekonstrukcija ceste R2-447 odsek 0290 Šentrupert-Ločica od km 6+990,00 do km 7+170,00 z dograditvijo hodnika za pešce«, ki bo znatno izboljšala prometno varnost na tem odseku regionalne ceste.

Dela je izvedlo podjetje TEGAR d.o.o. iz Velike Pirešice, ki je bilo s ponudbeno ceno 81.227,72 EUR (z DDV) izbrano kot najugodnejši ponudnik v postopku oddaje javnega naročila. Sredstva za izgradnjo bosta skladno s sklenjenim sporazumom o sofinanciranju investicije skupaj zagotovila Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Vransko.

Vir: Občina Vransko