Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode obvešča, da se 31. 12. 2020 velikemu število vodnih dovoljenj izteče čas veljavnosti.

Četrti odstavek 127. člena Zakona o vodah določa, da se vodno dovoljenje na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, predpisani za njegovo pridobitev.

V izogib nevšečnostim, ki bi jih lahko povzročila prepozno vložena vloga za podaljšanje, pozivajo, da imetniki vodnih dovoljenj pregledajo datume izteka veljavnosti vodnih dovoljenj, pridobljenih za oskrbo s pitno vodo.

Vloga za podaljšanje je priložena oz. na voljo na spletni strani https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/ObrazciVlog/VodnePravice/2020/LastnaOskrba_podaljsanje.docx

Če boste vodno dovoljenje podaljševali v dosedanjem obsegu, je potrebno v obrazcu izpolniti samo točki I. in II.

Vir: Občina Vransko