Na Tržnem inšpektoratu so na področju turističnih bonov pristojni za nadzor nad ponudniki storitev, in sicer preverjajo, ali je storitev, ki je navedena na računu in za katero se bo opravilo nakazilo s strani FURS, dejansko izvedena, ter ali je ponudnik storitve za istovrstno storitev potrošniku, ki želi plačati z bonom, zaračunal isto ceno kot bi jo, če bi potrošnik plačal z drugimi plačilnimi sredstvi. Pristojni so tudi za nadzor nad upravičencem do bona, in sicer z vidika, ali je bil ta prenesen na drugega upravičenca skladno z zakonom.

Nadzori na tem področju potekajo na podlagi podatkov, ki jih redno prejemajo s strani FURS, tako, kot je to določeno v 17. odstavku 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) ter na podlagi prijav.

Do sedaj je bilo na področju turističnih bonov opravljenih 142 nadzorov, pri čemer je bil v tretjini primerov postopek že ustavljen, ker nepravilnosti niso bile ugotovljene. Za odpravo manjših nepravilnosti je bilo izrečenih 40 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in 12 opozoril po Zakonu o prekrških. Globe zaenkrat Tržni inšpektorat RS še ni izrekel.

Sicer prejmejo največ prijav, ki se nanašajo na zaračunavanje višje cene pri plačilu s turističnimi boni oziroma na unovčitev bona za neopravljeno storitev. V zvezi s prenosi bonov zaenkrat nepravilnosti niso bile ugotovljene. Veliko potrošnikov odda tudi prijavo, ki se nanaša na nesprejemanje bonov s strani nastanitvenega obrata. V zvezi s tem je potrebno pojasniti, da nastanitveni obrati niso dolžni sprejemati bonov, zato svetujejo potrošnikom, da pred samo rezervacijo, pri konkretnem ponudniku preverijo, ali ta sprejema bone ali ne.

V zadnjih dneh so se pojavili tudi primeri t.i. kraje bonov oziroma unovčitve bonov s strani neupravičene osebe. O zadevi so že obvestil policijo in FURS.

Vir: Tržni inšpektorat Republike Slovenije