Vrhovno sodišče izdalo sodbo v kateri navaja, da pravosodni izpiti iz nekdanje SFRJ ne veljajo v Sloveniji

Foto: pixabay.com

Včeraj je po družbenih omrežjih zaokrožila sodba VS RS I Up 116/2020, ki v 6.točki sklepa navaja: ”Ker je šlo za republiške predpise, je s PDI na podlagi 34. člena ZPDI izenačen le pravosodni izpit, opravljen v skladu s predpisom, ki je veljal v Republiki Sloveniji, ne pa v skladu s predpisom druge republike nekdanje SFRJ.” Zaradi tega so se sedaj pojavila namigovanja, da naj Branko Masleša ne bi izpolnjeval pogoja za opravljanje sodniške funkcije.

V omenjeni sodbi je Vrhovno sodišče leta 2020 tako med drugim odločilo, da pravosodni izpit iz BiH iz leta 1985 ne zadošča za postulacijsko sposobnost pred Vrhovnim sodiščem RS, ker ne izkazuje sposobnosti delovanja na stopnji, ki jo predstavlja Vrhovno sodišče RS.

22. člen Zakona o upravnem sporu tudi določa, da sme stranko pred vrhovnim sodiščem zastopati le oseba, ki ima opravljen pravosodni izpit (PDI) oziroma lahko to naredi stranka sama, če ima opravljen ta izpit. V kolikor stranka vloži revizijo ali pritožbo v upravnem sporu, o katerem je pristojno odločati vrhovno sodišče, stranka pa sama nima PDI-ja oziroma če to zanjo stori pooblaščenec, ki nima PDI-ja, se takšna vloga na vrhovnem sodišču zavrže oziroma se ne obravnava. Prav tako se zahteva PDI zahteva za vse pooblaščence, ki stranke zastopajo pred višjimi in okrožnimi sodišči. Za kazenske postopke pa se PDI zahteva že pred najnižjimi, torej okrajnimi sodišči.

Vrhovno sodišče je v 1. točki obrazložilo, da je sodišče prve stopnje s sklepom 3. 6. 2020 zavrglo tožnikovo pritožbo, vloženo zoper sklep istega sodišča z dne 26. 8. 2019 o zavrženju tožnikove pritožbe, saj tožnik kljub pozivu ni predložil potrdila, da ima opravljen pravniški državni izpit v Republiki Sloveniji. Sodišče je še zapisalo, da potrdilo izdano 22. 1. 1985 in potrdilo o vpisu v register odvetnikov v Federaciji BiH z dne 5. 3. 2020 ne zadoščata izkazovanju postulacijske sposobnosti.

Foto: Zajem zaslona (Vrhovno sodišče)
Foto: Zajem zaslona (Vrhovno sodišče)

Na Prava.si, ki raziskujejo diplomo in pravosodni izpit sodnika Branka Masleše, se tako sprašujejo ali je v tem primeru dopustno, da sodnik, ki ima enako kvalifikacijo odloča o takšnih zadevah in ali sam izpolnjuje pogoje za opravljanje sodniške funkcije? Na omenjenem mediju še izpostavljajo, da je v primeru Branka Masleše nepojasnjeno dejstvo, kako je lahko omenjeni sodnik leto po končanem študiju, s tem, da je v tem času služil tudi vojaški rok opravil pravosodni izpit.

Ob tem na Nova24TV postavljajo vprašanje ali Branko Masleša od leta 1980 izpolnjuje pogoje za sodnika na območju Republike Slovenije? Pravosodni izpiti so bili po njihovih navedbah v tistem času v republiški pristojnosti. V kolikor bi se izkazalo, da Branko Masleša ni izpolnjeval teh pogojev bi se lahko zgodilo, da v tem času ni bil zakoniti sodnik in bi lahko izhajajoč iz sodbe ESČP iz zadeve Xero Flor proti Poljski, prišlo do kršenja pravice do zakonitega zastopnika iz 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, v vseh zadevah v katerih je sodeloval.

Vir: Prav.si in Nova24TV