Vsi, ki prisegate na gibanje v naravi vam bo kmalu na voljo tudi fitness po vaši meri

 

V okviru projekta LAS Raznolikost podeželja je bilo izvedenih že kar nekaj atraktivnih in zelo zanimivih projektov. Eden takšnih je trenutno v nastajanju v Laškem. Občina Laško je že v mesecu februarju leta 2017 podala vlogo za izvedbo projekta Fitness na prostem, ki bo postavljen na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega. V projekt sta se kot partnerja vključila tudi Thermana d.d. in Turistično društvo Laško, ki bosta aktivno sodelovala pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta. Partnerja bosta zagotovila tudi določen delež finančnih sredstev.

Partnerji želijo postaviti fitness na prostem, kar bo zagotovilo ustrezno infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja. S tem projektom želijo v Laškem obogatiti turistično in športno ponudbo. Vse občane Laškega, prebivalce območja LAS in druge ljudi, ki bodo prišli v Laško bodo tako informirali, ozaveščali in spodbudili k aktivnejšemu preživljanju prostega časa. Tako bodo obiskovalci fitnessa poskrbeli za vzdrževanje telesne kondicije in razvijali bodo pozitiven odnos do zdravega načina življenja.
Running Runner Long Distance Fitness Femal
Sam projekt tako predvideva ureditev fitness centra na prostem v Laškem in sicer na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku parka Thermana Laško. Obe lokaciji bosta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se bodo izvajale aktivnosti rekreacije. V načrtu je, da bo Fitness center opremljen s pozdravno tablo, ki bo vsebovala zemljevid poti, predstavitev aktivnosti in navodil. Za namen same predstavitve bodo izdelali tudi promocijsko gradivo, po ureditvi fitness centra na prostem bo organizirana tudi brezplačna vadba za občane in turiste.
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je konec lanskega leta projekt tudi odobrila. Vrednost projekta ocenjujejo na 43.718 evrov. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), bo za projekt namenil 30.659 evrov sredstev. Aktivnosti za pričetek izvedbe projekta so predvidene za prvo polovico leta 2018.
 
M.I.