Vzpostavitev krožnega gospodarstva bo lažje s pomočjo 550.000 evrov javnih sredstev

Foto: Simbio

Podjetje Simbio je skupaj s partnerji uspelo pridobiti evropska sredstva za projekt Kompetenčni center Krožno gospodarstvo. Skupno so pridobili 550.00 evrov javnih sredstev, od katerih jih bodo nekaj v treh letih počrpali tudi v podjetju Simbio. Sredstva bodo namenili za usposabljanje in nadgrajevanje znanja njihovih zaposlenih o krožnem gospodarstvu.

V podjetju se zavedajo, da je zelo pomembno za trajnostni razvoj, da se naše vre uporabi preudarno, saj v današnjem času obstoječi linearni model ekonomske rasti »vzemi-naredi-zavrzi« ni več primeren model družbe v globaliziranem svetu. Zato je še kako pomembno vzpostaviti krožno gospodarstvo, saj to temelji na konceptu vrtenja snovnega kroga, kar pomeni, da se odpadki s predelavo usmerijo v ponovno uporabo in se s tem zmanjša količina odloženih ali sežganih odpadkov. Prvi pogoj za nastanek takšnega krožnega gospodarstva je recikliranje odpadkov.

V podjetju Simbio že nekaj časa delujejo po principu ločenega zbiranja frakcije, ki se preusmerja v reciklažo in v ponovno predelavo. S tem projektom upajo, da bodo postali še uspešnejši.

Evropske komisije (EU) je v letu 2015 sprejela ambiciozen načrt krožnega gospodarstva, ki vključuje predloge o ravnanju z odpadki, ki bodo povečali konkurenčnost Evrope na svetovni ravni in spodbudili trajnostno gospodarsko rast ter s tem nova delovna mesta. Ključni elementi načrta so:

  • doseči 65-odstotno recikliranje komunalnih odpadkov do leta 2030;
  • doseči 75-odstotno recikliranje odpadne embalaže do leta 2030;
  • zmanjšanje odlaganja komunalnih odpadkov na zunanja odlagališča za 10 % do leta 2030;
    prepoved odlaganja ločeno zbranih odpadkov;
  • spodbujanje ekonomskih instrumentov za odvračanje odlaganja odpadkov;
  • poenostavljena in izboljšana opredelitev in usklajene metode za izračun stopnje recikliranja po vsej EU;
  • konkretni ukrepi za spodbujanje ponovne uporabe in spodbujanje industrijske simbioze – uporaba stranskega produkta ene industrije v surovino druge industrije;
  • ekonomske spodbude za podjetja, ki se bodo stimulirala podjetja za pridelavo zelenih izdelkov in podpirala recikliranje.

M.I.