Z dejanji na širšem območju Celja oškodovala 244 etažnih lastnikov in pridobila 3,2 milijona evrov premoženjske koristi

Foto: facebook.com

Danes so na novinaski konferenci Policijske uprave Celje predstavili rezultate obsežne preiskave povezane z upravljanjem večstanovanjskih objektov na širšrm Celjskem območju. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so tako v
tem mesecu zaključili obsežno preiskavo povezano z upravljanjem večstanovanjskih objektov na širšem Celjskem območju. Dve povezani pravni osebi in dve fizični osebi, doma z območja Celja, so kazensko ovadili zaradi sumov storitve 248. kaznivih dejanj poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja, po 209. členu Kazenskega zakonika. Oškodovanih je bilo več kot 6.000 etažnih lastnikov posameznih nepremičnin.

V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da sta osumljena predstavnika poslovodstva obeh pravnih oseb, očitana kazniva dejanja izvrševala več kot deset let in sicer od konca leta 2005 do sredine leta 2017. Svoje početje – nenamensko porabo denarja rezervnega sklada sta prikrivala na različne načine. V vsem tem času sta v škodo etažnih lastnikov in v neupravičeno korist pravne osebe pridobila več kot 3,2 milijona evrov premoženjske koristi. Okoli 2,5 milijona evrov sta si pridobila s sredstvi rezervnega sklada večstanovanjskih in poslovnih objektov, v preostalem delu gre za zbrana in neodvedena sredstva obratovalnih stroškov in najemnim za tretje osebe, torej komunalnih stroškov, stroškov elektrike, zavarovanja in podobno.

Odgovorni osebi osumljenih gospodarskih družb, sta sredstva, ki so jima bila zaupana v zvezi z upravljanjem 244. večstanovanjskih in poslovnih objektov, v nasprotju z določili Stanovanjskega zakona (SZ-1) puščala na transakcijskih računih poslovnega subjekta, čeprav bi jih morala prenesti na poseben transakcijski račun. Sredstva sta v nadaljevanju uporabljala za plačila obveznosti, ki se niso nanašala na vzdrževanje večstanovanjskih
objektov, oziroma sta jih uporabljala nenamensko.

V številnih preiskovalnih aktivnostih so kriminalisti ugotovili, da je bilo oškodovanih 244 večstanovanjskih in poslovnih objektov z območja skoraj celotne celjske regije. Škoda oziroma škodovanje po posameznem večstanovanjskem objektu znaša od nekaj 100 do več kot 50.000 EUR. Oškodovanih je bilo več kot 6.000 etažnih lastnikov posameznih
nepremičnin, tako pravnih kot fizičnih oseb.

Celjski kriminalisti so v času poteka preiskave sprejeli več kot 60 posameznih prijav sumov kaznivih dejanj. Opravili so več kot 30 zasegov listin in poslovne dokumentacije, izvedli 11 hišnih preiskav, v sklopu katerih so zasegli okoli 6.000 listin in pridobili 7 sodnih odredb za
različne podatke.

Vir: PU Celje