Nosilci kmetijskih gospodarstev se bodo morali za obravnavo na posamezni upravni enoti obvezno naročiti po telefonu ali preko e – pošte, kajti  nenadzorovano gibanje v poslovnih prostorih upravnih enot, zaradi preprečevanja okužbe s COVID 19, še ni mogoče.

Glede na to, da je v večini primerov stik stranke z uradnikom neizbežen, z  vidika zagotavljanja varnosti oz. zagotavljanja zdravja tako uradnikov  upravnih enot kot  strank, slednje naprošamo, da si med obravnavo nadenejo zaščitno masko.

 

Vir: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja