Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022«. Vrednost razpisa, ki ga bo objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, znaša 1.248.000 evrov, Evropski socialni sklad bo prispeval milijon evrov.

Cilj javnega razpisa je usposobiti in izboljšati kompetence 2.400 zaposlenih, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, njihovemu osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko