Z novim letom v Šentjurju tudi projekt Prostofer zato v svojo sredino vabijo nove prostovoljne voznike

Foto: Občina Šentjur

V Sloveniji je zelo uveljavljen projekt Prostofer, ki nudi brezplačne prevoze starostnikom. Projekt je plod intuicije Zavoda Zlata mreža iz Logatca. Omenjenemu projektu se bo sedaj s 1. januarjem leta 2020 pridružila tudi Občina Šentjur, ki bo za ta namen kupila tudi osebno vozilo. Prostofer je sicer nadgradnja projekta Starejši za starejše, ki že vrsto let deluje pod okriljem šentjurskega društva upokojencev in je koordiniran preko Združenja društev upokojencev Slovenije.

Pri projektu Prostofer gre za trajnostni vseslovenski prostovoljni projekt, ki zagotavlja mobilnost starejšim, ki povezuje starejše med sabo, vse, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki takšnim osebam radi priskočijo na pomoč. Zaradi nerazvitih avtobusnih mrež predvsem zunaj mestnih središč se starejši pogosto srečajo z velikimi težavami pri mobilnosti. Zato se takšne osebe težko odpravijo po opravkih, kadar si to želijo in se morajo zato prilagajati ostalim družinskim članom ali prijateljem, ki jim takšno pomoč nudijo.

Zaradi tega je Prostofer še kako dobrodošla pridobitev, saj lahko starejši, ki nimajo lastnega prevoza ali imajo nizke prejemke in jim uporaba javnega prevoza povzroča še dodatne stroške, koristijo to obliko pomoči. Tako veliko lažje dostopajo do zdravniške oskrbe, javnih ustanov, trgovinskih centrov.

Prevoze bodo lahko koristili starejši, ki bodo vsaj tri dni pred dnevom, ko bodo potrebovali prevoz to sporočili na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro. V komunikacijskem centru bodo zabeležili podatke uporabnika in lokacijo prevoza. Klicni centri nato obvestijo prostovoljnega voznika o prevozu. Za vozilo poskrbi občina, prav tako za zavarovanje voznika kot sopotnikov.

Ob tem povejmo, da lahko prostovoljni voznik postane vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in želi pomagati starejšim osebam. Šoferji starejšim pomagajo tudi pri izstopih iz vozila, pri zdravniku jih pospremijo do čakalnic in počakajo naje med pregledom, pomagajo pri nošenju bremen ter jim pomagajo pri premagovanju tehničnih ovir. V Šentjurju lahko vsi zainteresirani pokličejo gospoda Miho Bogataja ali mu pišejo na [email protected]. Kandidati morajo pred tem, da postanejo prostovoljni vozniki v projektu Prostofer opraviti še krajše usposabljanje o uporabi vozila.

M.I.