Z ukinitvijo železniškega prehoda ter izgradnjo nadomestne ceste v Ulico Kozara sprememba prometnega režima v Rogaški Slatini

Foto: Občina Rogaška Slatina

V Rogaški Slatini so v sklopu programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve cestne infrastrukture predali svojemu namenu nadomestno cestno povezavo, ki so jo morali v občini zgraditi zaradi ukinitve železniškega prehoda Kozara. Na otvoritvi sta sodelovala tudi direktor Direkcije RS za infrastrukturo, Damir Topolko in župan občine mag. Branko Kidrič.

Župan je ob tej priložnosti povedal, da se v občini že vrsto let trudijo za zagotavljanje večje prometne varnosti in sam železniški prehod Kozara v centru mesta je predstavljal eno od teh nevarnih točk. Sama odprava te nevarne točke je bila tehnično izjemno zahtevna. Aktivnosti, povezane z ukinitvijo omenjenega železniškega prehoda in izgradnjo nove nadomestne ceste so se po besedah župana pričele že leta 2011, ko je bila izvedena idejna zasnova možne rešitve.

Foto: Občina Rogaška Slatina

Zaradi odmikov nadomestne ceste od železnice, ki so manjši od dopustnih so morali pridobiti izjemno soglasje za poseg, saj v nasprotnem primeru ne bi imelo smisla nadaljevati s projektom. Poleg tega so morali urediti tudi zemljiškoknjižno stanje, zaradi česar se je sam projekt tudi tako dolgo izvajal.

Leta 2015 so nadaljevali, ko so uredili zemljiškoknjižno lastništvo, obstoječi prehod pa je hkrati postajal vse bolj nevaren. Leta 2017 je bil podpisan sporazum o sofinanciranju investicije. Po podpisanem sporazumu je morala občina zagotoviti projektno dokumentacijo in zemljišča, DRSI pa sredstva za izvedbo del. Dela so tako zajemala ukinitev prehoda, izgradnjo povezovalne ceste in izgradnjo mini krožišča na križišču Ulice XIV. Divizije in Strme ceste, na katerega se nova povezovalna cesta priključuje. Urediti je bilo potrebno tudi hodnike za pešce, odvodnjavanje komunalnih vod in vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.

Vrednost investicije znaša 457.000 evra. Od tega je 250.000 evrov znašal strošek nakupa zemljišč, izdelave tehnične dokumentacije, gradbeno obrtniških del in nadzora. 207.000 evrov pa je znašal strošek gradbenih del, ki jih je izvajalo podjetje Trik Kamenine d.o.o. iz Rogaške.

 

M.I.