Z več državami EU je vlada sprejela dogovore glede skupnih policijskih patrulj ob slovensko-hrvaški državni meji

Fotografija je simbolična.Ilegalni migranti in policija. (Foto: Policija)

Vlada je v četrtek na dopisni seji potrdila dogovore med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in posameznimi državami članicami Evropske unije o uvedbi skupnih patrulj in drugih skupnih oblik ukrepanja za obvladovanje nezakonitih migracij na državni meji Republike Slovenije z Republiko Hrvaško.

Zaradi povečanega obsega nezakonitih migracij, ki se pričakuje v letošnjem letu, je bil pripravljen osnutek mednarodnega akta oziroma dogovor, ki podrobneje ureja možnosti policijskega sodelovanja med državami članicami Evropske unije za primer varovanja državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Namen sklenitve dogovorov je, da se na tehnični ravni dogovori konkretno sodelovanje policij obeh držav pri napotitvi mejnih policistov za varovanje državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško zaradi povečanih nezakonitih migracij. Dogovori so bili sklenjeni s Poljsko, Madžarsko, Romunijo, Litvo, Latvijo in Estonijo. Sklenitev dogovorov s posameznimi policijami držav članic EU predstavlja rešitev, ki bi preprečila hujše izzive zaradi nezakonitih prehodov državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Skupno ukrepanje vodi slovenska policija. Napoteni mejni policisti, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ravnajo v skladu z navodili slovenske policije.

Vir: Vlada RS