Za celjskimi vrtci in šolami uspešen prvi dan – ravnateljice in ravnatelji izrekli zahvalo osebju ZD Celje in Civilne zaščite za izvedbo testiranj

Učenci OŠ Frana Roša Celje. (Foto: MOC)

Celje, 27. januar 2021 – Ponedeljkovega testiranja zaposlenih v vrtcih in šolah se je v Mestni občini Celje udeležilo okoli 900 posameznikov, od tega so bile pozitivne štiri osebe. Tako kot po ostalih devetih rdečih regijah v Sloveniji so tudi v Mestni občini Celje vrtci in šole včeraj pričeli z delom in sprejeli otroke.

Ob ponovni vrtnitvi otrok v šole in vrtce so njihove ravnateljice in ravnatelji v imenu vseh zaposlenih izrazili izjemno pozitivno mnenje glede organizacije ponedeljkovega testiranja in ob tem pohvalili strokovnost zaposlenih v Zdravstvenem domu Celje.

V ta namen so na Mestni občini Celje izrazili javno zahvalo osebju Zdravstvenega doma Celje in predstavnikom Civilne zaščite Celje za strokovno in učinkovito izvedbo testiranja. Kljub velikemu številu testirancev je bila organizacija namreč po odzivih vseh testiranih izvedena brezhibno.  Ob tem so na občini izrekli zahvalo tudi zaposlenim v vrtcih in šolah, ki so se  dosledno držali vseh navodil organizatorja in mu tako omogočili dobro izvedbo.

M.I.