Za čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje tudi evropska sredstva

Foto: pixabay.com

Mozirje 1. december 2020 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje«. Gre za 4,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Mozirje in bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila 1,6 milijona evrov.

Glavni cilj projekta, ki je del Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, je zmanjšanje odpadnih emisij v vode.

V občini Mozirje bo na podlagi projekta zgrajene 2,3 km sekundarne kanalizacije in dve črpališči. Dograjena bo tudi obstoječa Centralna čistilna naprava, na katero odvajata odpadno vodo še občini Nazarje in Račica ob Savinji.

M.I.