Za nakup zaščitne opreme gospodarstvu na voljo 10 milijonov evrov sredstev

Vir: Občina Zreče

Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme, ki je namenjen mikro malim in srednje velikim podjetjem in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostj.

Za nakup zaščitne opreme – zaščitne pralne obrazne maske, zaščitnih rokavic, razkužil, brezžičnih termometrov, v teh gospodarski družbah, samostojnim podjetjem ali zadrugam je na voljo 10.000.000,00 evrov. Od teh 10. milijonov je na voljo 4.481.000,00 evrov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 5.519.000,00 evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Gre za sredstva Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija bo 70 % sredstev namenila EU 30 % pa Slovenija, za Kohezijska regija Vzhodna Slovenija bo EU prispevala 75 % in 25 % Slovenija.

Kot smo že poročali bo posamezno podjetje oziroma samostojni podjetnik ali zadruga upravičena do največ 9.999,00 evrov za nakup zaščitne opreme. Vsi, ki si želijo pridobiti sredstva za nakup zaščitne opreme lahko vse informacije najdejo tukaj.

M.I.