Za občane Zreč spremenjen način obračunavanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Foto: saubermacher.si

Občina Zreče je objavila obvestilo s katerim svoje občane seznanja, da je podjetje Saubermacher kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki – zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – spremenilo način obračuna navedenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.

S 1.1.2020 se je namreč spremenili način obračunavanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.

Po novem bo namreč obračun prešel iz akontativnega pavšalnega obračuna storitev, ki se je uporabljal do 1.1.2020, na dejanski obračun opravljenih storitev v posameznem mesecu obračuna. Praktično to pomeni, da bo strošek ravnanja s komunalnimi odpadki in biološkimi odpadki glede na volumen posamezne opreme za zbiranje odpadkov od 1.1.2020 naprej, vsak mesec različen v odvisnosti od skupaj zbranih količin odpadkov v mesecu obračuna in skupnega volumna opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov oz. bioloških odpadkov v mesecu obračuna.

Vir: Občina Zreče