Za obnovo uličnih fasad, streh in sakralne dediščine bo MOC namenila 100.000 evrov finančnih spodbud

Foto: MOC

Mestna občina Celje bo letos poleg obnove sakralne dediščine in uličnih fasad sofinancirala tudi obnovo streh. V letošnjem občinskem proračunu so za ta namen zagotovili 100.000 evrov in sicer 80.000 evrov za obnovo uličnih fasad in streh v starem mestnem jedru ter 20.000 evrov za obnovo sakralne dediščine. S tem želijo spodbuditi trajnostno obnovo stavb in prispevati k lepšemu ter atraktivnemu videzu  knežjega mesta. Javni razpis za sofinanciranje je objavljen v Uradnem listu in na spletni strani občine, upravičenci pa morajo vloge oddati najkasneje do 10. junija 2023.

Del javnega razpisa (SKLOP I.) se nanaša na sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh, ki se obnavljajo sočasno s fasado ali najkasneje 5 let po obnovi fasade na stavbah v starem mestnem jedru. Gre za stavbe, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Prednost pri sofinanciranju bo imela obnova stavb na območju mestnega križa oziroma peš cone in na območju Muzejskega trga. Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje ali investitorji obnove stavbe ali dela stavbe v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na tem območju.

Drugi del javnega razpisa (SKLOP II.) zajema sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne dediščine v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki spomenikov na območju Mestne občine Celje.

Za SKLOP I. in SKLOP II. so upravičeni stroški investicije, ki se je pričela po 25.6.2022 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 5.11.2023. Podrobne informacije o pogojih in merilih javnega razpisa so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je do izteka prijavnega roka brezplačno dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje (https://moc.celje.si). Morebitna vprašanja lahko interesenti zastavijo pisno do 2. junija na naslov [email protected]. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje najkasneje do 7. junija.

Povezava do dokumentacije: https://moc.celje.si/javni-razpisi/8241-javni-razpis-za-sofinanciranje-obnove-stavb-in-obnove-sakralne-dediscine-v-mestni-obcini-celje-2

Mestna občina Celje