Za prenovo planinskih koč kar 3,9 milijona evrov

Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay.com

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dodelilo 3,9 milijona za obnovo ali energetsko sanacijo 21-ih planinskih koč.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z včerajšnjim dnem odposlalo sklepe za podporo projektom obnove in energetske sanacije planinskih koč v okviru Javnega razpisa za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi. Ministrstvo se je po ocenjevanju vlog odločilo podpreti deset projektov v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v skupni vrednosti 1,9 milijona evrov in 11 projektov v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija v skupni vrednosti skoraj 2 milijona evrov. Sredstva bodo vlagatelji porabili za kritje upravičenih stroškov v letošnjem in naslednjem letu.

V okviru razpisa je predvideno še eno odpiranje vlog, in sicer 1. oktobra 2021, za drugo odpiranje pa je na voljo še dobrega 1,1 milijona evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo