Za ureditev kanalizacije v porečju Savinje v občinah Braslovče, Polzela in Žalec evropska sredstva

Foto: Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občina Braslovče, Polzela in Žalec«.

Za dobrega 2,1 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale občine Braslovče, Polzela in Žalec, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 759.000 evrov.

V okviru projekta, ki je del Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju sodelujočih občin. Z naložbo bo zgrajeno manjkajoče sekundarno omrežje, s čimer se bo kanalizacijski sistem v aglomeraciji zaključil v celoto. Glavni cilj projekta je zmanjšanje odpadnih emisij v vode.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko