Za varnost v Cinkarni Celje bosta sedaj skrbela še dva mlada poklicna gasilca

Foto: Cinkarna Celje

Poklicna gasilska enota Cinkarne Celje je bogatejša za znanje dveh mladih gasilcev starih 21 in 25 let. Omenjena mladeniča sta svoje usposabljanje pred kratki zaključila v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje gre za najzahtevnejše usposabljanje za poklicne gasilce, ki se izvaja pol leta.

Tokrat je svoje izobraževanje zaključila že 26. generacija poklicnih gasilcev, ki so svoje pridobljeno znanje prikazali na zaključni prireditvi, ko so opravili gašenje požara v večstanovanjski hiši, tehnično reševanje ob prometni nesreči na težko dostopnem terenu, gašenje požara v stanovanju in reševanje onemoglega delavca z vrvi. V tej generaciji je usposabljanje uspešno zaključilo 55 kandidatov od katerih jih bo 12 svoje delo opravljalo v gospodarskih družbah.

Ob tem je eden od kandidatov Cinkarne Celje omenjeno izobraževanje ocenil kot življenjsko izkušnjo, ki mu je dala znanje, kako se v določeni situaciji primerno odzvati. » Moj dedek je bil poklicni gasilec in takoj, ko sem lahko sem se tudi sam včlanil v lokalno prostovoljno gasilsko društvo. Veselim se dela v poklicni ekipi, rad bi čim bolj pomagal, kjer bo to mogoče«, je dejal eden od novih članov Poklice gasilske enote Cinkarne Celje.

Foto: Cinkarna Celje

Vaje ni nikoli preveč

Poklicna enota Cinkarne Celje šteje 12 poklicnih gasilcev in 3 telefoniste, ki skrbijo za izvajanje požarno-varnostnih ukrepov, požarne straže, gašenje požarov, ukrepanje ob industrijskih in elementarnih nesrečah in nudenje prve pomoči. Ob vsem tem delu izvajajo tudi redne obhode, nadzorujejo objekte in prostore ter obveščajo o morebitnih pomanjkljivostih požarnega varstva. Gasilci Cinkarne Celje seveda redno sodelujejo tudi s Poklicno gasilsko enoto Celje.

Ob tej priložnosti je Direktor Poklicne gasilske enote Celje Janko Požežnik povedal: » S podjetji, ki imajo poklicne gasilce, moramo dobro sodelovati. V primeru nesreč se vključi naša enota in v podjetju zaposleni gasilci podrobno poznajo proizvodne obrate. Da bi bili čim bolj uspešni, imamo na terenu skupne oglede in vaje.«

Da bi v primeru nesreč znali gasilci in zaposleni primerno odreagirati služba redno organizira vaje evakuacije. Vaje potekajo po letnem načrtu in jih izvajajo v tistih objektih, kjer je požarna ogroženost označena s 3 ali več na 6-stopenjski lestvici.

»Na tovrstnih vajah preverimo, kako odzivni so naši sodelavci v določenih obratih, kako dobro vsi poznajo evakuacijske poti in zbirna mesta. Letos smo v podjetju izvedli že tri manjše gasilske vaje, v katerih sodelujejo zaposleni v gasilski enoti in preverjajo svojo operativno taktično sposobnost. Več manjših vaj in ena večja so predvidene tudi za naslednje leto«, je ob tem dejala tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.

V Cinkarni gasilska enota deluje že 82 let, ko so leta 1938 v podjetju pričele delovati gasilske trojke. Od leta 1998 poklicna enota deluje v okviru Službe za varnost in zdravje pri delu.

Vir: spletna stran Cinkarne Celje