Včeraj sta bili v Uradnem listu RS objavljeni dve Odredbi s področja zdravstva, ki urejata delovanje in organizacijo zdravstvene dejavnosti v času epidemije COVID-19. Obe odredbi sta začeli veljati danes, 25. 10. 2020.

Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov

Z odredbo se določajo začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti, na način, da se zagotovijo zadostne zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19. To pomeni, da se prilagaja število specialističnih pregledov, prekine se izvajanje operativnih posegov, razen operativnih posegov s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev. Prav tako se prekine izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih in izvajanje preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).

Izvajalci, ki izvajajo psihiatrično bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotavljajo zadostno število prostih zmogljivosti za potrebe nege COVID-19 pacientov, ki se zdravijo pri njih

V času razglašene epidemije COVID-19 se lahko izvajajo naslednje zdravstvene storitve:

– presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,

– preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev,

– preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,

– preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa ter

– cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela

neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

Koncesionarji se v okviru dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19 vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene bolnišnične dejavnosti.

Na primarni ravni izvajalci zdravstvene dejavnosti na svojem območju z organizacijskimi ukrepi zagotovijo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. V primeru, da sami ne morejo organizirati obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, in vstopnih točk za brise za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, se lahko povežejo med seboj ali z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Vse navedeno velja tudi za koncesionarje, ki se vključujejo v delo zdravstvenega doma, na območju katerega opravljajo koncesijsko dejavnost.

Paciente, ki zaradi začasnih ukrepov o neizvajanju nenujnih zdravstvenih storitev, ne pridejo do zdravstvene storitve, morajo izvajalci nemudoma obvestiti in jih prenaročiti na prvi prosti (dodatni) okvirni termin. O okvirnem terminu se paciente obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam.

Povezava na Odredbo: Uradni list RS

 

Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 

Zaradi zagotavljanja zadostnih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih so s to odredbo določeni začasni ukrepi na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacij za zdravnike sekundarije, doktorje dentalne medicine pripravnike ter zdravnike specializante in doktorje dentalne medicine specializante vključi v opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Povezava na Odredbo: Uradni list RS

Vir: Ministrstvo za zdravje