Direkcija RS za infrastrukturo v okviru projekta »Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje« začenja z nadgradnjo odseka Rimske Toplice-Laško in Laško-Celje.

Nadgradnja odseka Rimske Toplice-Laško bo zajemala 10 km tirov ter 10,6 km vozne mreže, ukinitev treh obstoječih nivojskih prehodov in gradnjo novega izvennivojskega križanja v Marija Gradcu, prav tako pa bo izvedena sanacija obstoječih objektov – 2 mostova, nadvoz, 4 podvozi, 11 opornih oz. podpornih zidov, 14 prepustov.  Na odseku Laško-Celje bo nadgrajenih 17,2 km tirov in 18,9 km vozne mreže ter izvedena bo sanacija obstoječih objektov – 5 mostov, 4  podhodi, 6 podvozov,15 podpornih oz. opornih zidov, 18 prepustov.

Začela so se dela na enem tiru, predvidoma bodo na njem potekala do meseca decembra, nato sledi še zamenjava drugega tira. Nadgradnjo odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje v vrednosti 47,25 mio EUR izvajajo podjetja Kolektor Koling, SŽ-ŽGP in CGP. Dela na odseku bodo zaključena predvidoma v drugi polovici leta 2019.

Na železniški progi od Zidanega Mostu do Šentilja se izvajajo štirje večji projekti. Slovenske železnice so z dnem 19.7.2018 uvedle tudi nov vozni red. Zaradi del in zapor proge bo med drugim med postajami Celje, Laško in Rimske Toplice do 8. decembra uveden tudi nadomestni avtobusni prevoz.

V mesecu juniju je bila v sklopu projekta »Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje« zaključena nadgradnja železniških postaj Celje in Laško, ki se je pričela v začetku preteklega leta. Z nadgradnjo tirov se vzporedno na preobremenjenih odsekih izvaja tudi aktivna protihrupna zaščita, dela v vrednosti 2,77 mio EUR izvaja Obrt-Oprema d.o.o..

Celotni projekt nadgradnje železniške proge Zidani Most-Celje je ocenjen v vrednosti 282,4 milijona evrov. Projekt je sofinanciran z EU sredstev iz IPE kohezijske ovojnice v višini 90,6 mio EUR in bo dokončan predvidoma v letu 2020.

M.I.