Podjetje VOC Celje, d. o. o., ki je bilo izbrano za izvajalca gradbenih del, je včeraj skupaj s podizvajalci začelo s težko pričakovanim projektom ureditve državne ceste na 1445 metrov dolgem odseku  Bukovžlak – Teharje.

Dela, ki poleg obnove dotrajanega cestišča zajemajo ureditev površin za pešce, cestne razsvetljave in plinovoda ter obnovo komunalnih vodov in postavitev avtobusnih postajališč, so ocenjena na 1.177.166 evrov. Ministrstvo za infrastrukturo, ki je investitor, bo prispevalo 758.257 evrov, ostalo bo sofinancirala Mestna občina Celje. Rok za dokončanje del je šest mesecev.

Mestna občina Celje se z Direkcijo RS za infrastrukturo dogovarja, da bi se še letos pričelo s postavitvijo začasnega montažnega krožišča na Kidričevi cesti pri odcepu za Slance, ki bi na tej kritični prometni točki zagotovilo večjo pretočnost prometa in večjo prometno varnost.

Vir: MOC