Zagotavljanje dodatnih uradnih ur na področju osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj, digitalnih potrdil in mobilne identitete smsPASS na Upravni enoti Celje

Foto: goglemaps.com

Zaradi povečanega obsega poteka veljavnosti osebnih listin, vlog za pridobitev digitalnih potrdil in mobilne identitete smsPASS Upravna enota Celje od 21. junija dalje vsak dan zagotavlja dodatne uradne ure za stranke.

Na področju nalog v zvezi z osebnimi izkaznicami, potnimi listinami, vozniškimi dovoljenji, digitalnimi potrdili in mobilno identiteto smsPASS se strankam vse dni v tednu v času od 21.6.2021 do 31.12.2021 zagotavljajo dodatne uradne ure med 7.30 in 8.00 uro.

Vir: Upravna enota Celje