Zahteva za objavo odgovora policije: Očitki o nevestnem delu Davida Antoloviča na NPU so neutemeljeni

Foto: Pixabay.com

Nova24TV je dne 11. 6. 2022 objavila članek z naslovom “Škandal: Nadzor ugotovil, da je nekdanji pomočnik direktorja NPU Antolovič z zavlačevanjem škodoval preiskavi znane družine privatizerjev.” Na portalu Celjski glasnik smo članek povzeli dne 12. 6. 2022 z naslovom “Je nadzor pokazal, da je pomočnik direktorja NPU David Antolovič z zavlačevanjem škodoval preiskavi znane družine?”

V uredništvo smo prejeli zahtevo za objavo odgovora policije v zvezi s člankom, objavljenim na našem portalu dne 12. 6. 2022. Odgovor policije objavljamo v celoti:

Očitki o nevestnem delu Davida Antoloviča na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki ste jih poobjavili na vašem portalu, so se izkazali za neutemeljene. Obvestilo policije o sumu storitve kaznivega dejanja Nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1, ki se je nanašalo na domnevne nepravilnosti imenovanega, povezane z ugotovitvami nadzora MNZ nad delom NPU in nadzora Službe generalnega direktorja policije nad delom delovne skupine za zaostanke, je bilo namreč konec leta 2021 zavrženo s strani Posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva RS. Obvestilo policije je bilo zavrženo, ker niso bili podani niti razlogi za sum, kaj šele znaki znaki kaznivega dejanja nevestnega dela v službi ali katerega drugega kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni
dolžnosti.

V omenjenem prispevku sta sicer opisani dve nadzorovani zadevi, ki sta že zaključeni in sploh nista povezani z družino, ki je omenjena v prispevku. Prvo opisana nadzorovana zadeva je bila že v 2016 predmet nadzora Službe generalnega direktorja policije nad delom NPU, v katerem so bili že takrat sprejeti ukrepi za odpravo nepravilnosti. Prav tako ne drži, da je David Antolovič, takratni pomočnik direktorja NPU, v tem primeru zadrževal pobudo
za hišno preiskavo, saj takega dokumenta ni imel v pregledu. Nadzorniki tudi po pregledu usklajevanj več zaključnih dokumentov niso mogli podati ocene, ali je dolgotrajno usklajevanje posledica slabega dela takratnih nosilcev zadev ali preobremenjenosti nadrejenih. V drugo opisani nadzorovani zadevi je imel takratni pomočnik zaključni dokument v pregledu le dva tedna od dneva prejema.

David Antolovič je karierni policist in izkušen kriminalist za preiskovanje gospodarske kriminalitete, ki je začel z delom na NPU v času, ko je bil generalni direktor policije Stanislav Veniger in ne Janko Goršek. Pred tem je David Antolovič na Policijski upravi Celje vodil delovno skupino v zadevi TEŠ, v okviru katere so bile pod njegovim vodenjem v 2012 in 2013 opravljene številne hišne preiskave.

Nadzori bi morali biti opravljeni z namenom ugotavljanja objektivnih dejstev in odprave pomanjkljivosti in ne z namenom diskreditacije posameznikov ali enot. Članek, na katerega se odzivamo, ki je poln netočnosti in napačnih navedb, pa zgolj dodatno utrjuje sliko, da je motiv diskreditacija posameznika. Način prevzema sumov kaznivih dejanj, ki jih je prevzemal NPU, je bil namreč v celotnem obdobju delovanja urada v celoti predpisan v zakonu in internih aktih in se v tem času ni spreminjal.

Maja Ciperle Adlešič
Predstavnica Policije za odnose z javnostmi