Kot smo na naših straneh že pisali je družba Elektro Celje d.o.o. vključena v projekt Flex4Grid, ki so ga pričeli izvajati 1. januarja 2015, ko je bila med družbo in Evropsko komisijo podpisana pogodba o izvajanju projekta. V samem projektu je sodelovalo osem partnerjev iz Slovenije, Finske, Nemčije in Slovaške, ki so mešanica institucij znanja oziroma raziskovalnih inštitutov, prodajalcev električne energije in industrijskih partnerjev. Sama vrednost projekta je znašala nekaj manj kot 3,2 milijona evrov, projekt je skoraj v celoti financirala Evropska komisija in je trajal več kot tri leta.

Projekt Flex4Grid je v osnovi evropski razvojni projekt s katerim želijo akterji razviti odprt tehnološki sistem za upravljanje podatkov in zagotoviti storitve, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti uporabnikov distribucijskega omrežja, tako pri porabi, kakor tudi pri proizvodnji električne energije. Pod terminom »prožnost uporabnika« se razlaga, da je le-ta sposoben prilagajati porabo ali proizvodnjo potrebam drugih deležnikov v sistemu in je za svoje prilagajanje nagrajen. Elektrodistribucijska podjetja naj bi s pomočjo projekta izrabila prožnost za zniževanje končnih obremenitev ter zmanjšala razkorak med porabo in razpršeno proizvodnjo energije.

Družbi Elektro Celje d.o.o. je uspelo v projekt privabiti več kot 1000 gospodinjstev ter ob podpori Agencije za energijo v projekt vključiti dinamično tarifiranje električne energije. Projekt je pokazal, da pri odjemu električne energije nastanejo tri konice. Dve konici porabe nastaneta ob 9. in 12. uri dopoldan in ju povzroči industrijska poraba. Tretja konica nastane med 18. in 21. uro in jo povzroči gospodinjska poraba. S projektom so v družbi želeli znižati oziroma prestaviti del obremenitve na čas pred ali po napovedani konici.

V projektu so vključena gospodinjstva porabila za 10 % manj električne energije od gospodinjstev, ki v projekt niso bila vključena. Tako je mesečni prihranek zaradi uvedbe pilotne kritične konične tarife pri omrežnini v povprečju znašal 2 evra na odjemalca. V družbi Elektro Celje d.o.o. so ob tem pripravili tudi nagradno igro za vse, ki so se odločili za vključitev v omenjeni projekt. Za nagrade so namenili 3 električne skuterje in 2 električni mestni kolesi. Nagrade so razdelili s pomočjo žrebanja, ki so ga izvedli 20. 7. 2018. Novi ponosni lastniki električnih skuterjev so postali: Damjan J. iz Celja, Marjan P. iz Šentjurja in Stanislav V. iz Mislinje. Lastnika mestnik električnih koles pa sta postala Boris K. iz Raven na Koroškem in Aleksandra C. iz Celja. Vsem nagrajencem čestitke tudi iz našega uredništva, predvsem pa varno in srečno vožnjo.

 

Vir: Elektro Celje