Državni zbor je sprejel prepotrebne spremembe, s katerimi naj bi bilo tudi konec fiktivnih prijav prebivališč ter s tem izkoriščanja socialnih transferjev. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prijavi prebivališča je bil obravnavan na 63. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije 1. marca 2021.

Zakon tako po mnenju ministrstva za notranje zadeve prinaša rešitve, ki bodo preprečevale fiktivne prijave. Ponovno se uvaja tako imenovana krajevna pristojnost, kar pomeni, da bo posameznik lahko prijavil stalno ali začasno prebivališče le na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na katerega se prijavlja. Na ministrstvu menijo: “Upravne enote razmere na svojem območju poznajo, laže bodo sledile prijavam na svojem območju, hkrati pa se ne bo moglo več zgoditi, da bi posameznik, ki s prijavo na eni upravni enoti ne bi uspel, to lahko izvedel drugje.”

Tako bo morala uradna oseba preveriti podatke o dejanski rabi dela stavbe, ki je namenjen nastanitvi in tudi prijavljenih oseb na naslovu, na katerem želi nekdo prijaviti stalno prebivališče. Po novem bodo površinski standardi predpisani kar s pravilnikom.

Opozarjajo pa na notranjem ministrstvu, da bo tako, kot to velja že za posameznike, zakon tudi stanodajalce zavezal, da ob prijavi navedejo resnične podatke. Je pa za kršitelje predvidena kazen v višini od 1.500 do 4.000 evrov, za odgovorno osebo stanodajalca pa še kazen od 500 do 1.500 evrov.

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

Vir: Nova24TV

Uredništvo