Zamenjava notranje vodovodne inštalacije in sanacija kotlovnice v enoti Ringa raja Vrtca Zarja

Foto: pixabay.com

Iz Mestne občine Celje so sporočili, da bodo v enoti Vrtca Zarja Ringa Raja v naslednjih mesecih zamenjali vodovodno inštalacijo in sanirali kotlovnico. Izbrani izvajalec gradbenih del, podjetje Remont je z izvedbo projekta »zamenjava notranje vodovodne inštalacije in sanacija kotlovnice« začel prejšnji teden.

Predmet projekta je sanacija dotrajane vodovodne inštalacije in celovita prenova sistema za ogrevanje in cirkulacijo tople sanitarne vode. Zamenjali bodo tudi dotrajano sanitarno opremo.

Celotna vrednost investicije je 278.053,34 eur.

Izvajalec je bil v delo uveden 29. julija, rok za dokončanje del je 120 dni od uvedbe. Skladno s terminskim načrtom se mora obnova vodovoda končati v 75 koledarskih dneh, sanacija kotlovnice in elektro dela pa v naslednjih 45 dneh.

Zaradi tako obsežne investicije s 1. 9. 2022 ne bo mogoče odpreti enote Vrtca Zarja Ringa raja.

Otroci v starosti od enega do štirih let, iz oddelkov Copatek, Slinček, Tulipan in Maki, bodo začasno obiskovali vrtec na Škapinovi ulici, enota Čira čara. Otroci v starosti od štiri do šest let, iz oddelkov Ciklama in Sončnica, pa bodo za čas sanacije koristili prostore Vrtca Tončke Čečeve, enota Gaberje, na Mariborski cesti.

Vrtec Zarja bo starše pravočasno obvestil, v kateri oddelek je vključen njihov otrok in jim posredoval vse ostale informacije v zvezi z začetkom novega šolskega leta.

Na Mestni občini Celje verjamejo, da bodo dela v enoti Ringa raja potekala nemoteno in bodo zaključena v roku.

MOC