Zanimiva naključja v Mestni občini Celje v času predvolilne kampanje

Foto: MOC

Dne 7. 11. 2018 je delegacija Ustavnega sodišča Republike Avstrije, ki je na obisku v Sloveniji obiskala tudi mesto Celje. Seveda so se avstrijskim kolegom na delovnem obisku pridružili tudi kolegi iz Slovenije. Tako so bili na sprejemu pri županu prisotni: predsednica Ustavnega sodišča Republike Avstrije dr. Briggite Bierlein, dr. Wolfgang Brandstetter – oba sta sicer izrazila navdušenje nad Celjem, prisoten je bil tudi vodja protokola Ustavnega sodišča republike Avstrije dr. Reinhild Huppmann ter njegova namestnica Marianne Bruckmüller. Od Slovenske delegacije so bili prisotni predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Jadranka Sovdat ter ustavna sodnika dr. Špelca Mežnar in dr. Rajko Knez.

Bojan Šrot je ob tem dr. Bierleinovi in dr. Sovdatovi podaril tudi protokolarno darilo in sicer knjigo Monografija Celja.

Ravno v času tega obiska pa je Občinska volilna komisija Mestne občine Celje izdala obvestilo, da je senat Ustavnega sodišča Republike Slovenije v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Sandi Sendelbah glede uporabe logotipa liste Odprto Celje sklenil, da se ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča Oddelka v Celju z dne 29. oktobra 2018 ne sprejme v obravnavo.

Senat Ustavnega sodišča je svojo odločitev obrazložil z besedami, da niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55. b člena Zakona o Ustavnem sodišču. Ta člen zakona govori, da se ustavna pritožba zavrže:

  • če ne gre za posamičen akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pritožnikovi pravici, obveznosti ali o pravni koristi,
  • če pritožnik nima pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi,
  • če ni dovoljena, razen v primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
  • če je prepozna, razen v primeru iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona,
  • če niso izčrpana pravna sredstva, razen v primeru iz drugega odstavka 51. člena tega zakona,
  • če jo je vložila neupravičena oseba,
  • če v primeru iz prvega odstavka 55. člena tega zakona pritožnik vloge ne dopolni v skladu s pozivom ustavnega sodišča, če je v primeru iz drugega odstavka 55. člena tega zakona tako nepopolna, da je ustavno sodišče ne more preizkusiti.

Ustavna pritožba se sprejme v obravnavo:

  • če gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki je imela hujše posledice za pritožnika, ali
  • če gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve.

Postopek za preizkus ustavne pritožbe oziroma postopek odločanja o ustavni pritožbi se ustavi, če pritožnik umakne ustavno pritožbo.

M.I.