Zaprtim osebam na Celjskem na voljo veliko aktivnosti, danes posebno pozornost namenili materinskemu dnevu

Foto: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Celje, 25. marec 2021 – Po navedbah Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje se strokovni delavci v sodelovanju z inštruktorji Javnega gospodarskega zavoda Rinka in pravosodnimi policisti v času epidemije vsekozi trudijo, da so zaprtim osebam na voljo različne aktivnosti. Veliko aktivnosti so že izvedli, veliko pa jih še načrtujejo.

Aktivnosti prilagajajo letnim časom ter ob prazničnih časih v zavodu urejajo posebne kotičke, ki zaprtim osebam nudi kulturno, družbeno in naravoslovno ozaveščenost ter krepi funkcionalno pismenost, kar je še kako pomembno pri vračanju v življenje na prostosti. Pri tem sodelujejo tudis celjsko knjižnico kjer zaprtim osebam nudijo izposojo knjig.

Današnji materinski dan so obeležili s postavitvijo kotička, ki so ga krasile vsebine povezane z materami. V tem tednu so za obsojence organizirali tudi dva skupinska izhoda v spremstvu strokovnih delavcev in pravosodnega policista z namenom ogleda razstave “Mesto pod mestom”, ki jo je pripravil Pokrajinski muzej Celje ter udeležbo na pohdu na Celjski grad.

Foto: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

V prihajajočih dneh si lahko zaprte osebe nadejajo ogled Jame Pekel, poleg tega bodo sodelovali v čistilni akciji, ki bo v soboto potekala v Celju. Ob prihajajoči veliki noči bodo postavili tudi tematski kotičen na temo največjega krščanskega praznika.

Uredništvo