Zaradi jemanja oziroma dejanja podkupnin pri gradbenih storitvah so celjski kriminalisti ovadili štirinajst fizičnih in šest pravnih oseb

Foto: PU Celje

Iz Policijske uprave Celje so sporočili, da so kriminalisti  Sektorja  kriminalistične policije Policijske uprave Celje zaključili  s  preiskavo  sumov  storitev  več  kaznivih  dejanj s področja korupcije  –  kazensko pravno kvalificiranih kot jemanje podkupnine po 261.
členu  KZ-1  in  dajanje  podkupnine  po 262. členu KZ-1. Na Specializirano državno tožilstvo  so   zoper  štirinajst  fizičnih  in šest pravnih oseb, podali  kazensko ovadbo zaradi suma storitve dvaindvajsetih kaznivih dejanj s  področja korupcije.  S preiskovanjem omenjenih kaznivih dejanj so začeli v  letu  2019,  pri  tem  pa  izvedli  več kot sto posameznih preiskovalnih dejanj.

Pri zbiranju dokazov, kjer so poleg klasičnih preiskovalnih metod uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe, so zbrali zadostno število dokazov zoper štiri  javne  uslužbence, zaposlene na dveh občinah na celjskem območju, ki so  od  leta  2015 dalje zlorabljali svoj položaj in so v postopkih izvedbe javnega   naročanja,   od   ponudnikov  gradbenih storitev zahtevali  oz. sprejemali  denarne  nagrade,  darila  ter  druge  koristi. Uslužbenci so z
zlorabo  zaupanega  položaja,  v  okviru  katerega so pripravljali razpisno dokumentacijo oz.  vodili  postopke  javnega naročanja, vplivali na izbiro ponudnika  v  postopkih  javnega naročanja  na  način,  da  so prilagodili razpisne  pogoje, tako da so ustrezali samo točno določenemu ponudniku, ali da  so  namerno razveljavili postopek javnega naročanja ter nato ob ponovni izvedbi  le  tega,  privilegiranega  ponudnika  seznanili  s  konkurenčnimi
ponudbami  ter  ga  tako  postavili  v  privilegiran  položaj,  saj  so  mu omogočili,  da  je oddal  ponudbo,  ki  je  bila ugodnejša od konkurenčnih ponudnikov.

Javni  uslužbenci  so  se  v  postopkih  evidenčnega  javnega  naročanja  s ponudniki tudi dogovorili, da so jim posredovali več različnih ponudb, pri čemer so nato po prejetju vseh ponudb posegli v že prejete ponudbe in sicer tako, da so nadomestili ponudbo točno določenega ponudnika s ponudniku bolj ugodno  ponudbo, s čimer so mu omogočili pridobitev posla in najvišji možen dobiček glede na konkurenčne ponudbe.

V  postopkih javnega naročanja s presojo prispelih ponudb, kjer ni potrebno izvesti  objave javnega  naročila na portalu, so javni uslužbenci  izbrali svoje favorizirane ponudnike s pomočjo t.i konkurenčnih ponudb, kar pomeni, da  se  je  postopek javnega naročanja izvedel zgolj formalno, pri čemer so favorizirani   ponudniki   osumljenim  vnaprej posredovali  imena  ostalih fiktivnih  ponudnikov,  katerim  so nato osumljeni javni uslužbenci poslali povpraševanje,  nato  pa  so  izmed  fiktivnih kontra ponudb, z dogovorjeno vsebino, izbrali »najugodnejšo« ponudbo že vnaprej izbranega ponudnika.

Kriminalisti  so  v  sklopu  preiskave  tudi  ugotovili, da so se za prejem kontra  ponudb dogovarjali ponudniki, ki so si »usluge« vračali, s čimer so drug  drugemu  omogočali,  da so  lahko pridobivali posle in tako izrivali konkurenco.  Tako  so  bila  v  postopkih  izvedbe javnega naročanja kršena načela  gospodarnosti,  učinkovitosti  in  uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter načelo enakopravne obravnave ponudnikov.
Ponudniki   storitev   so  z  izmenjavo  konkurenčnih  ponudb  in  dajanjem nezakonitih  nagrad   ter   daril,   izpodrivali  zdravo  in  za  normalno funkcioniranje   trga   nujno potrebno  konkurenco.  Na  takšen  način  so ustvarjali   monopol  na  določenem območju, pri  čemer  so  neupravičeno ustvarjali  t.i  ekstra  dobiček,  saj  jim je to omogočalo, da so podajali ponudbe, ki so bistveno presegale realne vrednosti na trgu. Pri temu ne gre
spregledati,  da  ponudniki  storitev  niso  stremeli  k  temu,  da  bi kot najugodnejši  ponudnik   na  trgu  pridobili  posel  v  vrednosti,  ki  bi upravičevala  porabljena  sredstva in opravljeno storitev, ampak so namerno višali  ceno,  saj  so se zavedali, da bodo dogovorjene konkurenčne ponudbe kljub  temu  presegale vrednost njihovih ponudb, s čimer so si na nezakonit način   pridobivali   protipravno   premoženjsko   korist.  Glede  na samo razširjenost podajanja tovrstnih ponudb,  je mogoče trditi, da so ponudniki storitev  s tem tudi dodatno pomagali k dvigu vrednosti takšnih storitev na trgu, kar je pripomoglo k pridobivanju višjih dobičkov, posledično pa tudi k višji porabi javnih sredstev za izvajanje gradbenih storitev.

Do zlorab položajev s strani javnih uslužbencev in posledično do pridobitve posla  favoriziranim ponudnikom gradbenih storitev je prihajalo  tako rekoč pri  vseh  fazah gradnje in sicer projektiranju, izgradnji in nadzoru. Prav tako je na podlagi ugotovitev preiskave mogoče trditi, da so bili izvajalci med vsemi fazami med seboj povezani oz. so imeli prijateljski odnos, zaradi česar  se  utemeljeno  poraja  vprašanje  o  ustrezni  izvedbi nadzora nad izvedenim delom, kakor tudi o kakovosti izvedenih del.

Ponudniki  storitev  so  si  med  seboj  izmenjali več kot sto konkurenčnih ponudb.

Z  omenjenimi  korupcijskimi  kaznivimi  dejanji  so osumljenci zase ali za druge  osebe pridobivali protipravno premoženjsko korist in posledično tudi povzročali  veliko premoženjsko  škodo  občinskim  blagajnam  in državnemu proračunu oz. porabnikom javnih sredstev, vendar pa je realno vrednost zelo težko oceniti, saj je z omenjenim dejanji nastajala škoda tudi posredno, ko se  je dvigala realna vrednost za opravljanje gradbenih storitev. Prav tako ne  gre  spregledati, da se je s takšnim načinom tudi onemogočalo delovanje oz.  sklepanje  poslov s porabniki javnih sredstev konkurenčnim družbam, ki
se niso posluževale nezakonitih načinov pridobivanja poslov.

Policija