Vsako leto je več odlogov šolanja, njihovo število se je v desetih letih skoraj potrojilo, poroča žurnal24.si. V šolskem letu 2011/2012 je bilo odlogov šolanja 918 oziroma 5,1 odstotka, do letošnjega šolskega leta se je njihovo število skoraj potrojilo in znaša 2392 oziroma 11,4 odstotke. Največ odlogov je v Osrednji Sloveniji, na Gorenjskem in v Zasavju, najmanj jih je v Pomurju in v Posavju.

Zmanjšalo se je število predčasno vpisanih v tem času. Kot so pojasnili na ministrstvu so Zavodu za šolstvo naložili, da se opravi analiza iskanja vzrokov za povečano število odloženih vpisov v šolo. Kot ugotavljajo na zavodu za šolstvo so razlogi, ki so jih opazili v vrtcih oziroma v predšolski ravni ter vplivajo na povečanje števila otrok z odloženim šolanjem različni. V prvi vrsti je večanje števila otrok z odločbami v predšolskem obdobju. Med najbolj pogostimi razlogi za izdajo odločb so govorno-jezikovne motnje (50 odstotkov ali več), več motenj (25 odstotkov), dolgotrajna bolezen (15 odstotkov) ter ostale motnje skupaj (deset odstotkov).

V kolikor starši predlagajo odložitev šolanja, ker so mnenja, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo ali pa če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Na željo staršev se ob vpisu otroka v skladu s prvim odstavkom 46. člena zakona o osnovni šoli lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo, četudi se zanj ne predlaga odložitve začetka šolanja. Tudi med šolskim letom je mogoče predlagati odložitev šolanja, ko je otrok že v 1. razredu, poleg šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe lahko predlagajo tudi starši.

Dodajajo, da se lahko otroku začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenje strokovne komisije odloči o odložitvi pričetka šolanja. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec, vzgojitelj oziroma učitelj, komisijo imenuje ravnatelj. Člani komisije oblikujejo mnenje, starši imajo možnost predložiti morebitno zdravstveno oziroma drugo dokumentacijo. Ravnatelj izda upravno odločbo, ko komisija predloži strokovno mnenje. Starši imajo možnost pritožbe zoper upravno odločbo.

M.I.