Zaradi pojava ptičje gripe na območju Slovenske Bistrice tudi nekateri predeli v občini Zreče določeni kot ogrožena območja

Foto: pixabay.com

Zadnji dan lanskega leta je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Celje v zvezi s potrditvijo aviarne influence podtipa H5N1 – ptičja gripa pri domači perutnini na območju občine Slovenska Bistrica izdala odločbo z ukrepi za preprečevanje širjenja aviarne influence.

Med ogrožena območja je dodal tudi posamezna naselja, ki spadajo v občino Zreče. To pomeni, da morajo tudi na tem območju rejci domače perjadi med drugim preprečiti stik domačih živali s prostoživečimi živalmi ter da vsako morebitno spremembo pri domači perjadi nemudoma sporočijo pristojnim organom.

Vir: Občina Zreče