Po poročanju Štajerskega vala bo mejni prehod Imeno od 5. do 17. novembra zaradi prenove zaprt za promet, v tem času bo za potnike neprekinjeno odprt mejni prehod Sedlarjevo.

Na pristojnem ministrstvu so pojasnili, da sestavlja objekt na mejnem prehodu Imeno kontejnerska zloženka iz štirih kontejnerjev ter dveh polovičk, ki so v precej slabem stanju. Ti kontejnerji so še iz časa vzpostavitve tega mejnega prehoda. Mejni prehod je bil zaradi obnove mostu in cestišča dlje časa zaprt, to je še dodatno pospešilo propadanje. Iz teh razlogov se je, pojasnjujejo na resornem ministrstvu, Ministrstvo za javno upravo odločilo za prenovo prostorov, ki jih uporablja policija pri svojem delu. Pojasnili so še, da posegov v nadstrešnico ter cestišče se v tem trenutku ne predvideva.

Pri tem so še za Štajerski val pojasnili, da ker potrebuje policija pri svojem delu IT podporo, ta zaradi odstranitve ter postavitve novih objektov ne bo možna, bo od torka, 5. novembra do nedelje, 17. novembra, ko se bodo izvedla glavna dela pri postavljanju objektov mejni prehod zaprt za promet. Do konca meseca se bodo nadaljevala še določena manjša dela, a ne bodo motila delovanja mejnega prehoda. Bo pa načrtovana obnova mejnega prehoda stala 48.400 evrov ter bo predvidoma v celoti krita s sredstvi evropskega sklada ISF. Za potnike bo v času prenove neprekinjeno odprt mejni prehod Sedlarjevo.

M.I.