Zaradi slabe sezone v čebelarstvu bo ministrstvo dodelilo čebelarjem finančno pomoč

Čebelnjak | Avtor MKGP

Minister dr. Jože Podgoršek se je minuli četrtek sestal s predstavniki Čebelarske zveze Slovenije in strokovnega odbora za čebelarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Predstavniki čebelarjev so izpostavili, da je letošnja sezona v čebelarstvu izjemno slaba, kar potrjujejo tudi podatki merilnih postaj za spremljanje medenja v okviru Javne službe za napovedovanje medenja.

Ministrstvo na podlagi predloženih podatkov ocenjuje, da je pomoč čebelarjem potrebna in nujna, zato bo pripravilo pravne podlage za dodelitev finančne pomoči.

Ministrstvo predlaga, da se podpora v višini 9 evrov na čebeljo družino izplača čebelarjem, ki imajo  najmanj 150 čebeljih družin in so bodisi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je bila na 30. junij 2021 pokojninsko in invalidsko zavarovana kot kmet.

Pomoč v višini 13 evrov na čebeljo družino se dodeli za ekološke čebelarje z najmanj 10 čebeljimi družinami, finančna pomoč za čebelarje z 10 ali več čebeljimi družinami pa bi znašala 6,5 evra na čebeljo družino.

S to podporo želi ministrstvo tudi za čebelarski sektor, prizadet zaradi pozeb v letošnjem letu, pomagati prizadetim kmetom in čebelarjem. Slovenija čebelarstvo intenzivno spodbuja, saj se zaveda  tudi velikega  pomena za kmetijstvo z vidika opraševanja. Slovenija je tudi prepoznana po svoji dejavnosti na področju čebelarstva širom po svetu, še posebej zaradi razglasitve 20. maja, svetovnega dne čebel.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano