Zaradi ureditve krožišča na Vegovi ulici v Šmarju pri Jelšah podaljšana popolna zapora ceste do 31. avgusta 2022

Foto: Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah je podjetju VOC Celje podaljšala dovoljenje za popolno zaporo ceste lokalne ceste na Vegovi ulica zaradi preureditve križišča glavne ceste Mestinje-Šentjur z lokalno cesto.

Podjetje VOC Celje je imel dovoljenje za popolno zaporo do 27. 12. 2021. Občina Šmarje pri Jelšah je sedaj sprejela sklep, da se dovoljenje za popolno zaporo podaljša do 31. 8. 2022.  Zapora je označeno z ustrezno cestno prometno signalizacijo. Obvoz je urejen po novi povezovalni cesti Dobrava in je označen.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah