Zasežena največja pošiljka heroina v Sloveniji vredna od 10 do 15 milijonov evrov oziroma v ulični prodaji med 65 in 87 milijona evrov

Foto: FURS

V mesecu oktobru je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) v sodelovanju s Policijo v pristanišču Koper odkrila pošiljko v kateri je bilo 730 kilogramov heroina. Pošiljka, ki je bila namenjena madžarskemu podjetju iz Budimpešte je predstavljala največji zaseg heroina v Sloveniji. Po gibanju cen na ilegalnem trgu vrednost pošiljke ocenjujejo na 10 do 15 milijonov evrov, v ulični prodaji pa bi iztržili med 65 in 87 milijonov evrov.

Pošiljko so odkrili, ko so kot rizično ocenili pošiljko, ki je prišla v Koper iz Združenih Arabskih Emiratov, preko Egipta in naj bi vsebovala 437 rol polietilenske folije. Zabojnik je bil skeniran z x-ray skenerjem in slika je pokazala, da bi lahko v tej pošiljki šlo za določene nepravilnosti. Po dodatno pridobljeni listini so ugotovili, da je pošiljka dejansko prišla iz Irana in je bila namenjena na Madžarsko.

Zaradi vsega navedenega je bil odrejen fizični pregled blaga, pri katerem so sodelovali tudi vodnik s službenim psom za odkrivanje prepovedanih drog FURS. Službeni pes je takoj nakazal možnost, da bi lahko pošiljka vsebovala prepovedane droge. V nadaljevanju je fizični pregled razkril, da nekatere role polietilenske folije po teži odstopajo od ostalih. Po pregledu ene od takšnih rol, ki je odstopala po teži so ugotovili, da se v njeni notranjosti skrivajo zavojčki z neznano snovjo. Preliminarni test je pokazal na sum, da gre za drogo heroin. Tako so uslužbenci FURS-a prekinili aktivnosti in o vsem obvestili Policijsko upravo Koper, ki je prevzela nadaljnje aktivnosti.

Foto: FURS

Koprski kriminalisti so po detajlnem pregledu ladijskega zabojnika ugotovili, da 42 kolutov odstopa po teži in v nadaljevanju ugotovili, da je v njih skritih 1421 zavojev s prepovedano drogo. Skupna teža vseh zavojev je bila 729, 986 kilogramov.

Prevoz heroina naj bi po sedaj zbranih podatkih organizirala kriminalna združba iz Madžarske in sicer iz Irana preko Združenih Arabskih Emiratov v Koper. Po obvestilu naši organov Madžarskim naj bi tudi ti sedaj intenzivno preiskovali osumljene, ki so pričakovali prihod večje količine prepovedanih drog. To so naredili s pomočjo tako imenovane »nadzorovane pošiljke«, ko je bil zapečaten ladijski zabojnik s 134 zavoji prepovedane droge (69,646 kilogramov) , skritimi v kolutih PVC folije, poslan prevzemniku v Budimpešto.

Analize zaseženega heroina v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so pokazale, da je zasežena heroinska mešanica vsebovala približno 70 % heroina. Povprečna čistost heroina za ulično preprodajo znaša približno 12 %. To pomeni, da bi iz 1 kg zaseženega visoko kvalitetnega heroina z redčenjem oziroma povečanjem volumna s primesmi, pridobili lahko tudi do 6 kilogramov heroina. Trenutna cena za kilogram heroina na slovenskem ilegalnem se giblje med 15.000 in 20.000 evrov, gram heroina v ulični prodaji pa se giblje med 20 do 40 evrov.

Na podlagi navedenih cen heroina na slovenskem ilegalnem tržišču ocenjujemo, da bi si storilci s grosistično prodajo lahko pridobili med 10 in 15 milijonov evrov, v primeru ulične prodaje pa tudi med 65 in 87 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

M.I.