Zavajanje Levice, novi Zakon o vodah ne ogroža pitne vode, temveč jo dodatno varuje in ščiti!

Foto: Twitter

V predstavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah je minister za okolje in prostor Andrej Vizjak poudaril, da zakon zaostruje možnost posegov na priobalna zemljišča ter da se o posegih na priobalnih zemljiščih ne odloča več politično, ampak strokovno, poroča Nova24TV. Ravno nasprotno pa počnejo pobudniki referenduma o čisti vodi. S stojnicami iščejo ljudi, ki bi podpisali pobudo za referendum, pri tem pa nekateri niti ne vedo, kaj prodajajo ali pa to namenoma spregledajo. Zelo žalostno je, da so na ta način nekateri nabirajo politične točke, medtem ko so sami gradili umazane projekte ob vodi. Vizjak je takšne prakse z novim zakonom ustavil. Vidi pa v nasprotovanju spremembam le dva motiva: “Prvi je političen, kajti temu se je pridružila Levica, ki pomaga zbirati podpise in si prizadeva samo za to, da bi zrušila oblast, ne glede na argumente. Drugi pa je, da za temi pobudami v resnici stoji kapital, ki želi ohraniti privilegij pozidave priobalnih zemljišč,” je dejal Vizjak.

Z ministrstva za okolje so sporočili, da se je v času 19-letne veljave obstoječega zakona pojavilo kar nekaj razlogov za to, da sprejemajo omenjeno novelo, ki odpravlja predvsem nekatere zbirokratizirane postopke, obenem pa zaostruje možnost posegov na priobalna zemljišča. V nasprotju z javno interpretacijo pobudnikov referenduma zakon ne posega na priobalna zemljišča. “Rešitev je ravno obratna,” so pojasnili.

S spremembami Zakona o vodah so na Ministrstvu za okolje in prostor dodatno obvarovali priobalni pas, pitno vodo ter biodiverziteto, zakon namenja 17 milijonov za prepotrebno vzdrževanje vodotokov ter zagotavljanju poplavne varnosti. Obenem zakon prinaša dodatne rešitve urejanja poplavne varnosti.

Nov zakon o vodah za vsak poseg na priobalnih zemljiščih zahteva tudi vodno soglasje, ki ga podeljuje Direkcija za vode. Vodno soglasje se lahko izda le, če:

  1. ne gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
  2. se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti,
  3. se s tem ne poslabšuje stanje voda,
  4. je omogočeno izvajanje javnih služb,
  5. ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in
  6. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.

 

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

Vir: Nova24TV