Zavod Celeia Celje in Mestna občina Celje tudi s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo prenovila Romanski palacij na Starem gradu Celje

Foto: ZCC

V zadnjih tednih so na delu Starega gradu Celje potekala vzdrževalna dela, v sklopu katerih je Zavod Celeia Celje, z Mestno občino Celje poskrbel za obnovo in zamenjavo stavbnega pohištva ter sanacijo poškodb, ki so ogrožale kamnito substanco Romanskega palacija. Upravljavec gradu Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje in Mestna občina Celje sta delna finančna sredstva za dela dobili z uspešno prijavo na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine.

V sklopu obnove so zamenjali pod, vrata, okna ter strešno kritino, popravili so dotrajan omet, pri vseh delih pa so v sodelovanju s strokovnjaki ohranjali avtentično veduto enega najpomembnejši srednjeveških gradov v Sloveniji.

Za izvedbo del je bil z naročilom male vrednosti izbran izvajalec Karbo storitve s.p. Končna vrednost del je 118.197,94 evrov. Ministrstvo za kulturo bo projekt sofinanciralo v dveh letih, in sicer v višini 48% skupne vrednosti.

Vir: Zavod Celeia Celje