Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavil razpis za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev

Foto: vzajemnost.si
Ljubljana 23. julij 2020 – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je 13. junija 2020 objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema naslednje dejavnosti:
– splošno in dispanzerske dejavnosti,
– zobozdravstvene dejavnosti,
– dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči,
– specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ,
– specialistično bolnišnične dejavnosti,
– zdraviliško zdravstveno dejavnost,
– lekarniško dejavnost,
– dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter svetovalnih centrov,
– dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.Na razpis se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev:
– ki še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo;
– ki se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev dogovorjena v 24. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v Splošnem dogovoru ali seznamu Ministrstva za zdravje.
Na razpis se ni treba prijaviti izvajalcem zdravstvenih storitev, s katerimi ZZZS sklepa pogodbo na podlagi podeljene koncesije, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Na razpis se je mogoče prijaviti do 31. avgusta 2020, z izjemo programov iz 1. in 2. točke šestega odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 (program splošne ambulante/družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih območnih enotah ZZZS), za katerega je rok 10. 8. 2020.

Če ZZZS za celotni program iz 1. in 2. točke šestega odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 ne bo sklenil pogodb v skladu z 8. točko tega razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2020. V ta namen bo ZZZS sproti na svoji spletni strani objavljal seznam območnih enot in količino neoddanega programa.

Vir: ZZZS