Zaživel nov drevored sestavljen iz jablan za katere bodo skrbeli mladi

Foto: Kozjanski park

Letos je potekal že jubilejni 20. Praznik kozjanskega jabolka, ki so ga organizatorji simbolično pripravili med 20. septembrom in 20. oktobrom. V izjavi za javnost so v kozjanskem parku, ki so organizator dogodka zapisali, da je bil letošnji praznik v vseh pogledih presežek. Sejemsko prireditev, ki vedno poteka drugi vikend v oktobru je letos obiskala kar 20.000 ljudi.

20. oktobra so praznik tudi z uradnim dogodkom zasaditve drevoreda na poti iz Podsrede proti Gradišču zaključili. Ker je bil letošnji praznik že 20 so se odločili, da zasadijo prav toliko novih jablan.

Foto: Kozjanski park

Za zasaditev jablan je poskrbelo 11 otrok iz trga Podsrede. S tem je vsak izmed otrok postal boter eni od jablan, s čimer so želeli, da mladi skupaj s Kozjanskim parkom poskrbijo za rast teh dreves in obiranje njihovih plodov v jesenskem času. Ostalih devet jablan so zasadili in se s tem zavezali, da bodo za njih skrbeli še: župnik v Podsredi Alojz Weingerl, županja občine Kozje Milenca Krajnc, župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debeljak, župan občine Podčetrtek Peter Misija, predsednica KS Podsreda Olga Simončič, predsednik PGD Podsreda Jernej Šulc, Carjevič leta 2019 Franc Lupšina in Carjevič leta 2010 Janez Bračun.

Foto: Kozjanski park

M.I.