Za učinkovitejšo vzpostavitev javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje so se v le-tej odločili za izgradnjo nove infrastrukture in posodobitev obstoječe. Tako so postavili 3 nova avtobusna postajališča. Na 17-ih avtobusnih postajališčih so postavili nadstrešnice, na 42-ih so namestili digitalne prikazovalnike za najave avtobusov. Pridobili so tudi deset novih avtobusov, ki jih poganja stisnjen zemeljski plin, zato so na Bežigrajski cesti poskrbeli za izgradnjo prve polnilne postaje na ta pogon v Celju. Celotna naložba je občino stala 795.093 evrov brez DDV. Od tega bo občina poskrbela za 636.000 evrov preostalih 20 odstotkov bodo pridobili iz evropskih sredstev.

Avtobusi bodo vozili po novem v čim krajših intervalih, ki bodo omogočali pogost prevoz potnikov in dostopno mobilno storitev. Tako bodo avtobusi na linijah 1, 2, 3 vozili na 20 minut, na liniji 4 na 40 minut ter na liniji 5 na eno uro. Sistem javnega prevoza obsega pet lini,j na katerih je 56 postajališč in trenutno pokrivajo naselja z največjo poselitvijo v Celju. V okviru potreb bodo linije širili tudi na ostala območja.

Polnilna postaja na stisnjen zemeljski plin

Zaradi velike onesnaženosti s PM10 delci ter v okviru Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Celje je eden izmed ukrepov tudi izgradnja postaja na stisnjen zemeljski plin (CNG) oziroma infrastrukture za alternativno pogonsko gorivo. To je javno oskrbovalno mesto, ki je dostopno tako za vozila v javnem potniškem prometu kot tudi za ostale uporabnike, ki imajo vozila na tovrstni pogon.

V tem primeru gre za okolju prijazno pogonsko gorivo, ki je tehnološko obdelan plin, ki je stisnjen na 200 barov in zato zavzema tudi malo prostora. Vozila, ki jih poganja tovrstno vozilo so varna in okolju prijazna. Njihovi motorji delujejo tiho, imajo dogo življenjsko dobo in okolje minimalno obremenjujejo s trdimi delci PM10. Vozilom, ki uporabljajo tovrstni pogon ni omejeno parkiranje v zaprtih garažnih prostorih.

Foto: MOC

M.I.