Zbirni center RCERO Celje s pilotnim kotičkom za oddajo še delujočih aparatov

Foto: Simbio

Celje, 7. julij 2020 – V sklopu petletnega projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! je nosilka projekta, družba ZEOS skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnih gospodarstev in podjetjem TSD ter lokalnim partnerjem Simbio javnosti predstavila pilotni kotiček za oddajo še delujočih aparatov.

 

Pilotni kotiček je postavljen v Zbirnem centru Bukovžlak na RCERO Celje in je na voljo vsem, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. S postavitvijo pilotnega kotička so organizatorji projekta pričeli svojo pot na področju krožne elektronike, h kateri pozivajo tudi evropski zakonski predpisi.

V družbi ZEOS se že 13 let ukvarjajo z zbiranjem e-odpadkov, ki so jih v teh letih zbrali več kot 90.000 ton. V tem času so ugotovili, da se med njimi nahaja še med 1 do 2 % delujočih naprav, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Tudi spremebe zakonodaje tako v EU kot v Sloveniji predvidevajo spremebe na tem področju.

V luči tega so v začetku leta pričeli s projektom Life Spodbujamo e-krožno, ki spodbuja krožno gospodarstvo na področju e-opreme ter poudarja okoljski in socialni vidik ohranjanja in podaljševanja življenjske dobe aparatov. Predvideno je, da bo projekt trajal do konca leta 2024. Gre za projekt, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije. V sklopu projekta se bodo izvajale različne aktivnosti za promoviranje prioritetnih elementov krožnega gospodarstva, od ponovne uporabe, souporabe in popravil aparatov, do digitalizacije postopkov in iskanja inovativnih poslovnih modelov.

Foto: Simbio

V načrtu imajo postavitev okoli 60 tovrstnih kotičkov za oddajo še delujočih aparatov po vsej Sloveniji, ki bodo te aparate, ki bi sicer končali med e-odpadki, zajeli in jim zagotovili nove lastnike. Prvega so postavili v celjskem sodobnem centru za ravnanje z odpadki RCERO Celje v Bukovžlaku, ki je eden izmed prvih in večjih tovrstnih centrov v Sloveniji.

»RCERO Celje smo izbrali zaradi dobrega sodelovanja v preteklosti ter njihovimi izkušnjami zapiranja krogotoka materialov, ki je osnovna ideja krožnega gospodarstva. Z njihovo pomočjo bomo izpeljali pilotno testiranje kotička za ponovno uporabo kot prvi konkreten korak k sistemskemu prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko opremo. S tem vzpostavljamo operativno podlago za zakonsko določeno pripravo na ponovno uporabo, vanjo pa želimo kot njihovi predstavniki vključiti tudi proizvajalce. Life Spodbujamo e-krožno je že tretji zaporedni projekt družbe ZEOS, sofinanciran iz programa Evropske komisije za projekte s področja okoljske problematike Life. Projekt je nadgradnja prejšnjih dveh, ki sta imela poudarek na recikliranju e-odpadkov preko ozaveščanja in postavljene mreže zbiranja e-odpadkov. Vključuje in promovira popravila, ponovno uporabo, souporabo ter nove poslovne modele za podaljševanje življenjske dobe aparatov.« je poudaril mag. Emil Šehić, direktor družbe ZEOS.

Foto: Simbio

»Veseli nas, da je družba ZEOS izbrala naš zbirni oz. regionalni center za postavitev prvega kotička za ponovno uporabo OEEO. Glede na to, da na leto v centru zberemo približno 500 ton odpadne električne in elektronske opreme, pričakujemo, da bomo v novem rumenem zabojniku zbrali nekje 5 ton še uporabnih aparatov. V Celju tako ponovno dokazujemo, da delujemo v smeri uresničevanja evropske direktive, ki pravi, da odpadek ni nekaj, kar je potrebno čim enostavneje in ceneje odstraniti, temveč je vir surovin. Hkrati pa tudi uresničujemo zelo aktualen koncept krožnega gospodarstva, saj odpadke spreminjamo v snovni vir ter zmanjšujemo količine odloženih ali sežganih odpadkov. Na tem mestu bi še izpostavil, da brez uporabnikov okoljskih ciljev ne bi uspešno dosegali, zato se na tem mestu zahvaljujem za njihovo do sedaj opravljeno delo na področju ločevanja odpadkov ter jih hkrati pozivam k premišljenim potrošniškim navadam, da bo odpadkov v prihodnosti čim manj,« je povedal mag. Marko Zidanšek, direktor družbe Simbio.

M.I.