Zbor za republiko izrazil zaskrbljenost nad dogajanjem v Bruslju, kjer je na konferenci nacionalnega konservatizma posredovala policija

Foto: Zajem zaslona X

Svet za začito svobode govora, ki deluje pod okriljem Zbora za republiko se je ostro odzval na dogodbe v Bruslju. Tam je namreč potekala konferenca nacionalnega konservatizma, na kateri je posredovala policija in preprečevala vstop in izstop na prizorišče. V imenu omenjenega sveta je tako Jože Biščak podal izjavo, kjer izraža izredno zaskrbjenost zaradi takšnega ravnanja lokalnih oblasti.

Celotno izjavo objavljamo v nadaljevanju:

Svet za zaščito svobode govora izraža globoko zaskrbljenost zaradi dogodkov v Bruslju, kjer so lokalne oblasti nad udeležence konservativne konference (16. in 17. april) poslale policijo, ki je preprečevala vstop in izstop na prizorišče zborovanja.

Predstavniki evropske desnice so se v Bruslju zbrali na II. letni konferenci nacionalnega konservatizma (NatCon). Emir Kir, župan okrožja Saint-Josse, kjer je bilo v Claridgu prizorišče konference, je najprej pritiskal na organizatorje, naj dogodek odpovedo, češ da zavrača »kakršne koli prireditve s fašističnimi tendencami v svoji občini«. Ker mu ni uspelo, je izdal odlok o prepovedi prireditve in zagotavljanju javne varnosti. Na prizorišče je prišla policija, ki je udeležencem konference najprej dala 15 minut časa, da izpraznijo dvorano. Na koncu je blokirala vhod ter preprečevala vstop in izstop na prizorišče.

Po poročanju medijev javni red in mir nista bila kršena. Konferenca je potekala in še poteka mirno. Grožnja, da bi lahko prišlo do motenja javnega reda in mira, je prišla od Antifašistične koalicije, ki je napovedala svoj prihod za pozno popoldan prvega dne konference. To je bil tudi izgovor, da je župan Kir nad udeležence konference poslal policijo, vendar se ni mogoče znebiti občutka, da je bil odlok izdan iz političnih in ideoloških razlogov.

Svoboda izražanja je temeljna in univerzalna človekova svoboščina. To svoboščino morajo oblasti v državah, ki so vsaj na deklarativni ravni demokratične in svobodne, brezpogojno zaščititi. Če so oblasti že dobile grožnjo Antifašistične koalicije, da bo na prizorišču povzročila kaos, je naloga oblasti, da zaščiti udeležence konference, ne pa da se ukloni tistim, ki napovedujejo, da bodo zaradi konference povzročili nemire. Samo na ta način se brani svoboda izražanja.

Ne glede na to, da je belgijski pravosodni sistem hitro ukrepal (tudi po zaslugi belgijskega predsednika vlade gospoda Alexandra De Crooja, ki je ravnanje župana Kira označil za nesprejemljivo) in pozno ponoči, da bi zaščitil svobodo govora in zbiranja z izredno sodbo odpravil županov odlok, izraža Svet za zaščito svobode govora globoko zaskrbljenost zaradi dogodka, ki žal danes v Zahodni Evropi, ki jo je imela Slovenija nekoč za zgled demokracije in svobode, ni osamljen. Zdi se namreč, da so vsi, ki se danes zavzemajo za nacionalno suverenost, označeni za fašiste in skrajne desničarje ter so kot taki podvrženi policijski obravnavi.

Hkrati udeležencem konference NatCon izražamo popolno podporo in simpatije za pokončno držo in nepopustljivost, ker niso zapustili prizorišča (ki je v zasebni lasti) in so se uprli samovoljnemu in avtokratskemu poskusu župana Kira, da prepreči izvedbo konference.

Za Svet za zaščito svobode govora:

Jože Biščak, predsednik