Zdrava drevesa pomenijo višjo kakovost bivanja v urbanem okolju

Foto: MOC

Javno podjetje Zelenice je v preteklih dneh začelo s sistematičnimi pregledi dreves v mestnih četrtih celjske občine. Na občini so prepričani, da gre za zelo pomemben ukrep varovanja in ohranjanja dreves, ki bistveno vplivajo na kakovost bivanja v urbanem okolju.

Pregledi dreves, ki jih ob spremstvu strokovnjakov iz podjetja Zelenice izvaja priznana aboristka Nataša Dolejši, so se začeli v MČ Kajuh in se bodo nadaljevali v MČ Slavko Šlander, MČ Nova vas ter nato še drugod po mestu. V proces pregledovanja so vključili tudi predstavnike mestnih četrti, z namenom, da bi pridobili celovit vpogled v stanje dreves na posameznih področjih Celja.

»Po lanskih neurjih, ki so poskrbela za kar precej lomov dreves in vejevja, so občani na nas in na Mestno občino Celje naslovili precej pobud glede pregleda stanja dreves. Sistematični pregledi, s katerimi smo začeli v letu 2021, predstavljajo pomemben korak v smislu varovanja dreves, ki so ključna za kakovost bivanja v urbanem okolju. Zato smo se odločili, da pripravimo strokovno oceno stanja dreves, ki bo osnova za izdelavo novega registra mestnih dreves in nadaljnjega načrta vzdrževanja ter posledično tudi sajenja,« je dejal direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec.

V lanskem letu so Zelenice obrezale 1222 dreves v Mestni občini Celje, kar je dobrih 800 več kot leto prej. Na novo je bilo zasajenih 214 dreves, jeseni 2023 pa so na različne lokacije v MČ Slavko Šlander, Savinja, Dolgo polje, Nova vas in Dečkovo naselje zasadili tudi 50 grmovnic (lovorikovce, hibiskuse, medvejke, fotinije).

Letos bodo v spomladanskem času ob svetovnem dnevu Zemlje (22. april) v sodelovanju s šolami in Razvojno agencijo Savinjske regije na različnih lokacijah zasadili približno 30 dreves. Na podlagi analize pregledov dreves bo nato pripravljen načrt še za jesensko sajenje, ko je predvidena zasaditev še dodatnih 200 dreves.

Vir: MOC