Zdravko Hribernik naslovil pobudo na Občino Šentjur za ureditev projekta gradnje POŠ Kalobje – vrtčevski otroci zaradi nevarne stavbe trenutno namreč nameščeni v prostorih PGD Kalobje

Foto: OŠ Hruševec

Šentjur, 21. februar 2021 – Ker je trenutno objavljen Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah za proračunsko obdobje 2021 – 2024 je občinski svetnik SDS Zdravko Hribernik na župana Občine Šentjur mag. Marka Diacija naslov pobudo, da se to izkoristi in se v Načrt razvojnih programov občine Šentjur uvrsti gradnja POŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico.

V primeru POŠ Kalobje gre namreč za pereč problem, saj je stavba v kateri se trenutno izvaja pouk petih razredov osnovne šole in vrtčevski program stara več kot 100 let in ne nudi več varnega okolja za otroke. To namreč dokzuje tudi dejstvo, da se vrtčevsko varstvo od 15. 2. 2021 izvaja v prostorih PGD Kalobje, kjer se začasno nahaja sedaj tudi kuhinja in jedilnica za otroke POŠ Kalobje.

Celotno besedilo pisne pobude lahko preberete v nadaljevanju:

Facebook

M.I.