Zdravljenje oskrbovancev Doma starejših Šmarje pri Jelšah okuženih s koronavirusom v SB Celje vedno izvajali v dogovoru s svojci

Posnetek zaslona

Na tiskovni konferenci Vlade Republike Slovenije je potek zdravljenja in oskrbe v Domu starejših Šmarje pri Jelšah okuženih s koronavirusom s strani SB Celje predstavil strokovni direktor bolnišnice Franc Vindišar.

Strokovni direktor je povedal, da je SB Celje 21. marca zaradi naraščajočih okužb v Domu starejših Šmarje pri Jelšah napotila urgentno ekipo, ki je edukirala zaposlene v domu glede ravnanja ob okužbi s koronavirusom. 27. marca je bila v dom s strani SB Celje napotila konzularno ekipo, ki je pregledala več kot 190 oskrbovancev. Konzularna ekipa je pregledala vso zdravstveno dokumentacijo oskrbovancov in to je v nadaljevanju služilo pri zdravljenju oskrbovancev doma.

Zaradi hitrega širjenja okužbe 124 oskrbovancev in 38 zaposlenih je bilo edino spremenljivo, da se je po besedah Vinišarja v reševanje na takšen način v reševanje situacije vključila SB Celje. Strokovni direktor je še povedal, da je bolezen v domu prebolelo 86 stanovalcev doma in da je bilo od 54 hospitaliziranih oseb v SB Celje zaradi okužbe s koronavirusom 27 oskrbovancev doma v Šmarju pri jelšah.

V SB Celje so po besedah strokovnega direktorja nudili hospitalizacijo vsem oskrbovancem doma v Šmarju pri Jelšah, ki so jo potrebovali. So se pa v bolnišnici v sodelovanju z domom in svojci vedno posvetovali o nadaljnjem zdravljenu, ko je prišlo do poslabšanja stanja oskrbovanca.

M.I.