Z dopolnitvijo “Navodila za uveljavljanje pravice zavarovanih oseb do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili v obveznem zdravstvenem zavarovanju” je ZZZS po novem omogočil, da lahko zdravnik, ki izda Nalog za prevoz (Nalog), pošlje Nalog neposredno izvajalcu prevoza po elektronski pošti v datoteki, ki je zaščitena z geslom (zaradi ustrezne varnosti osebnih podatkov), o čemer obvesti zavarovano osebo.

Pristojni zdravnik torej po novem ni dolžan Naloga posredovati na navedeni način, saj je od konkretne situacije odvisno, ali se bo tega načina pošiljanja Naloga poslužil, ali ne. S tem dajejo možnost pristojnemu zdravniku, da izda listino brez fizične prisotnosti pacienta, ko ta po oceni zdravnika ni potrebna (na primer gre za nepokretno zavarovano osebo, ki nima svojcev, da bi lahko prevzeli Nalog).

Smiselnost navedenega načina pošiljanja Naloga se je še posebej izkazala v času epidemije COVID-19, ko je bilo potrebno omejiti fizične stike med zdravstvenim osebjem in pacientom. Takšen način je tudi bolj prijazen do pacienta, saj mu ni potrebno zgolj zaradi izdaje Naloga fizično obiskati zdravnika, če ta oceni, da lahko listino izda brez prisotnosti pacienta le na podlagi obstoječe dokumentacije). S tem se tudi zmanjšuje število obiskov pri zdravnikih, kar omogoča boljšo izrabo njihovega delovnega časa.

Novost se je uveljavila z včerajšnjim dnem, 21. 7. 2020.

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije